מקלטי מס ומיסוי מענקי פרישה

מיסוי מענקי פרישה ומקלטי המס בעזיבת עבודה ובגיל פרישה.
מענק פרישה של העובד מורכב מ:

פיצויי פיטורין , הפיצויים מחושבים לפי השכר האחרון של העובד * מס שנות העבודה.
פדיון ימי מחלה
פיצוי בגין אובדן מקור עבודה
מענק הסתגלות.
פיצוי בגין אי תחרות.

במענק הפרישה לא נכללים פדיון ימי חופשה שנצברו לעובד.

המענק הפטור ממס: פטור ממס ניתן על משכורת אחרונה של העובד עד לתקרה של 12,200 ₪ (בשנת 2017)* מספר שנות העבודה.

מס הכנסה נותן הטבה למי ששכרו נמוך מהתקרה ומקבל מענק מוגדל- פטור מוגדל של פי 1.5. פטור נוסף זה ניתן רק באישור של פקיד שומה.
(טופס 161א סעיף 2).

במקרה של פטירה וסיום יחסי עובד מעביד, הפטור הוא כפול 24,400 ₪.

פיצויים חייבים במס:
במידה וצבירת הפיצויים גבוהה מהסכום הפטור ממס, היתרה תהיה חייבת במס. שיעור המס החל על היתרה הינו שיעור המס השולי של העובד בשנת הפרישה.

מהם האפשריות לדחייה , הפחתה או המניעות מתשלום המס?

רצף פיצויים
רצף/יעוד לקצבה.
פריסת פיצויים

תכנון מס נכון על-ידי יועץ מס שמומחה בתחום יכול לחסוך לך תשלומי מס רבים

רוצה לקבל פרטים נוספים ?

חשיבות תכנון הפרישה: הבטחת עתיד כלכלי וביטחון אישי

חשיבות תכנון הפרישה

חשיבות תכנון הפרישה הפרישה לפנסיה היא צומת פיננסית חשובה בחיים. עד הפרישה, אנו חוסכים כספים בתוכניות שונות, ובמועד הפרישה נתחיל להשתמש בהם. חשוב להבין מהם

קרא עוד »
משיכת כספי פיצויים

משיכת כספי תגמולים

משיכת כספי תגמולים   דוד פנסיונר בן 68 שעבד ב 8 השנים האחרונות בחברה שנסגרה לאחרונה. דוד מעוניין למשוך את כספי התגמולים והפיצויים בסך של

קרא עוד »
רצף פיצויים

רצף פיצויים

רצף פיצויים עובד שכספי הפיצויים שלו נמצאים בקופה פנסיונית, והוא ממשיך להיות שכיר במקום עבודה חדש יכול לבחור ברצף פיצויים במקום למשוך את הכספים מהקופות.

קרא עוד »
רצף קצבה

רצף קצבה

רצף קצבה רצף קצבה ייעוד לקצבה – 9(7א)(ז) עובד אשר כספי הפיצויים שלו נמצאים בקופת גמל , קרן פנסיה או ביטוח מנהלים יכול להשאיר את

קרא עוד »
קיבוע זכויות

קיבוע זכויות

קיבוע זכויות מה זה קיבוע זכויות ? קיבוע זכויות היא פעולה שצריך לבצע במס הכנסה כדי להנחות את מס הכנסה איך לנצל את יתרת ההון

קרא עוד »
פריסת פיצויים

פריסת פיצויים

פריסת פיצויים באמצעות תכנון מס שנקרא פריסת פיצויים ניתן את החלק החייב במס לפרוס בחלקים שווים קדימה או אחורה לפי הוותק שלו בעבודה, כל 4

קרא עוד »