מענק חד פעמי שמשלם המעסיק לעובד עקב סיום יחסי עובד-מעביד (פטורין , התפטרות).
מענק פרישה הוא סכום נוסף שמשלם המעביד בנוסף לפיצויים.
 
 
 
פיצויי פיטורים ומענקי פרישה פטורים ממס עד לגובה התקרה (12,200) * מספר שנות עבודה.
מעל סכום זה ינוכה מס הכנסה לפי מדרגות המס של העובד.
1. פיצוי עבור ימי מחלה שלא נוצלו.
2. מענקי הסתגלות.
3. תשלום עבור הודעה מוקדמת.
4. כספים ששולמו עבור אי תחרות , פיצוי עקב הפרת חוזה.
 
ניתן לפרוס את המס לכל היותר עד 6 שנים אחורה או קדימה לפי הוותק. 4 שנים לכל שנת פריסה.
כדאי לפרוס את המענק קדימה רק כאשר ההכנסה הצפויה בשנים של הפריסה נמוכה מההכנסה בשנת הפרישה.
 
לא , כספי פדיון חופשה נחשבים כהכנסת עבודה ולא חלק ממענק הפרישה.
 
ישנם שתי אפשרויות:
1. לייעד את הכספים לרצף פיצויים.
2. את הכספים הקצבתיים לייעד לרצף קצבה.
 
פרישה בשלושת החודשיים האחרונים של השנה מאפשרת לדחות את פריסת הפיצויים החייבים במס לשנה מאוחר יותר.
תכנון מס זה יכול לחסוך לפורש אלפי שקלים כי בדרך כלל ההכנסה בשנה לאחר מכן נמוכה יותר.
 
כן , יש שלושה מקלטי מס על הפיצויים החייבים במס:
1. רצף פיצויים
2. רצף קצבה
3. פריסת המענק החייב במס
 
קצבה מינימלית היא קצבה בסכום של 4,418 ₪.
לא ניתן להון כספי תגמולים פטורים ממס למי שאין קצבה מינימלית.
היוון פטור – משיכה חד פעמית של כספים עתידיים פטורים ממס.

רוצה לקבל עוד פרטים על חסכון במס בפרישה ופנסיה ?

תכנון מס נכון על-ידי יועץ מס שמומחה בתחום יכול לחסוך לך תשלומי מס רבים