בקשה לחרטה מרצף קצבה

מיסוי פרישה

הגעת לקצה; איו יותר פוסטים.