קצבת אזרח ותיק
ביטוח לאומי

קצבת אזרח ותיק – ביטוח לאומי

קצבת אזרח ותיק נועדה להבטיח לתושבי ישראל קצבה חודשית בהגיעם לגיל פרישה.
גיל פרישה לקבלת קצבת אזרח ותיק, נשים ( 62-65 לפי טבלה מצורפת) וגברים 67 בתנאי שהפורש עומד במבחן ההכנסות.
החל משנת 2022 תעלה ההכנסה המותרת ל 6750 ₪ובשנת 2023 ל 7,750 ₪.
הגיל המותנה בהכנסה מגיל פרישה עד גיל 70
החל מגיל 70 אין תלות בהכנסה לקבלת קצבה.

תנאי נוסף לקבלת קצבת אזרח ותיק:

תושב ישראל שנולד בישראל או עלה לישראל לפני גיל 62 והוא מבוטח בביטוח אזרח ותיק.
תקופת אכשרה: לגבר אם הוא צבר אחת מתקופות הביטוח הבאות שבהם היה מבוטח:
60 חודשים מעשר שנים שקדמו לקבלת הקצבה או 144 חודשי ביטוח.
לאישה: חישוב תקופת האכשרה לאישה נקבע לפי מצבה המשפחתי של האישה ואם היא עובדת.
סכום הקצבה הבסיסית ליחיד: 1558 ₪ ו 2342 ₪ לזוג.
אם כל אחד מבני הזוג עונים על תנאי הזכאות לקצבה, יקבל כל אחד מהם קצבת יחיד.
תקופת אכשרה לקצבת זקנה : לגבר 60 חודשים בתוך 10 שנים

קצבת אזרח ותיק תוספות

תוספת ותק– 2% עבור כל שנת ביטוח מלאה, כשנת ביטוח מלאה יחשבו 12 חודשי ביטוח רציפים או לא רציפים.
תוספת הותק המקסימלית 50% מהקצבה.

תוספת דחיית קצבה: תוספת זו משולמת במקרה שלא הייתה זכאות לקבלת קצבת אזרח ותיק בגלל הכנסות גבוהות שהיו לפורש או בגלל שהגיעה לפורש קצבה חלקית והוא ויתר על קבלת הקצבה.
בדיקת הזכאות לפי מבחן הכנסות מתבצעת בין גיל הפרישה לגיל הזכאות (גיל 70 נשים וגברים).
שיעור תוספת דחיית קצבה: 5% לשנה (כולל תוספת ותק).
חשוב לציין שאם אין הכנסה שפוגעת בקצבה לא ניתן לדחות את קבלתה.
תוספת עבור בן זוג וילדים תוספת בסך 493 ₪ עבור שני הילדים הראשונים בלבד.
תוספת עבור בן/בת זוג: 784 ₪.
מהקצבה מנכים דמי ביטוח בריאות.
עובד שהוא גם שכיר וגם מקבל קצבת אזרח ותיק לא צריך לשלם ביטוח לאומי מהשכר.

כפל קצבאות:

מי שמקבל קצבת נכות בגיל פרישה תופסק קצבת הנכות וצריך להגיש בקשה לקצבת אזרח ותיק.
הקצבה לא תהיה פחותה מקצבת הנכות האחרונה ששלומה וכאשר יעודכנו קצבאות הנכות תעודכן גם קצבת האזרח ותיק שלו.
מי שזכאי גם לקצבת אזרח ותיק וגם לקצבת שארים והשלים תקופת אכשרה יקבל קצבת אזרח ותיק מלאה ובנוסף מחצית מקצבת השארים המגיעה לו.

קבלת אבטלה בגיל פרישה לנשים:

דמי אבטלה ניתנים לנשים וגברים עד גיל 67, לפי החוק לא ניתן לקבל אבטלה עם קצבת אזרח ותיק.
לכן נשים שפרשו מהעבודה כדאי מאוד לעשות תיכנון הכנסות נכון, אם הן זכאיות לאבטלה לדחות את קבלת קצבת הזקנה עד לסיום קבלת דמי האבטלה.
האם ניתן לקבל דמי אבטלה ופנסיה במקביל ? במידה והפנסיה נמוכה מדמי האבטלה, כדאי לקבל דמי אבטלה, הפנסיה תקוזז מדמי האבטלה ותקבלי את ההפרש.

מענק מעבר לנשים בשל העלאת גיל הפרישה.

גיל פרישה לנשים עלה לאחרונה מגיל 62 עד גיל 65 בהתאם לתאריך הלידה. נשים שקצבת  אזרח ותיק נדחתה להם , עשויות להיות זכאיות למענק עבור 4 חודשים ראשונים מיום שמלאו להם 62. סכום  המענק נקבע בהתאם לתאריך הלידה וההכנסות . הסכום המקסימלי הוא בין 3000-4000 ש"ח.

זכאות למענק: התנאי העיקרי הוא צבירת תקופת אכשרה או שאת פטורה מתקופת אכשרה לקצבת אזרח ותיק.

תנאים נוספים:

  • אין הכנסות כשכירה או עצמאית
  • הכנסה מפנסיה/קצבאות אינה עולה על 7,750 ש"ח
  • הכנסה שנתית שלא מעבודה כמו שכירות, ריבית. רווח הון) אינה עולה על 60,000 ש"ח.
  • אינך זכאית לקצבאות מביטוח לאומי.
  • אינך שוהה בחופשה ללא תשלום מרצון.

ניתן להגיש את הבקשה למענק עד גיל 64

תכנון מס נכון על-ידי יועץ מס שמומחה בתחום יכול לחסוך לך תשלומי מס רבים

רוצה לקבל פרטים נוספים ?

קיבוע זכויות

קיבוע זכויות לעצמאית

קיבוע זכויות לעצמאית   ישנם מקרים רבים שקצת תשומת לב והבנת הזכויות של מי שיצא לפנסיה גורמת ללקוח לקבלת כספים רבים שמגיעים להם וללא טיפול

קרא עוד »
משיכת כספי פיצויים

משיכת כספי תגמולים

משיכת כספי תגמולים   דוד פנסיונר בן 68 שעבד ב 8 השנים האחרונות בחברה שנסגרה לאחרונה. דוד מעוניין למשוך את כספי התגמולים והפיצויים בסך של

קרא עוד »
רצף פיצויים

רצף פיצויים

רצף פיצויים עובד שכספי הפיצויים שלו נמצאים בקופה פנסיונית, והוא ממשיך להיות שכיר במקום עבודה חדש יכול לבחור ברצף פיצויים במקום למשוך את הכספים מהקופות.

קרא עוד »
רצף קצבה

רצף קצבה

רצף קצבה רצף קצבה ייעוד לקצבה – 9(7א)(ז) עובד אשר כספי הפיצויים שלו נמצאים בקופת גמל , קרן פנסיה או ביטוח מנהלים יכול להשאיר את

קרא עוד »
קיבוע זכויות

קיבוע זכויות

קיבוע זכויות מה זה קיבוע זכויות ? קיבוע זכויות היא פעולה שצריך לבצע במס הכנסה כדי להנחות את מס הכנסה איך לנצל את יתרת ההון

קרא עוד »
פריסת פיצויים

פריסת פיצויים

פריסת פיצויים באמצעות תכנון מס שנקרא פריסת פיצויים ניתן את החלק החייב במס לפרוס בחלקים שווים קדימה או אחורה לפי הוותק שלו בעבודה, כל 4

קרא עוד »